Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

Don´t look back – you are not going that way.

37

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

We have the power to choose – use it wisely!

44

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

What defines us is how well we rise after falling.

9

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

Follow your heart – but take your brain with you!

7

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

Winners never quit. Quitters never win.

47

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

Be a voice – not an echo.

17

Dream it. Wish it. Do it.

51

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

Those who never believe in magic will never find it.

6

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

Let your past make you better – not bitter!

38

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

Personale

Een klog mand sagde engang : ”Problemer har der været nok af i mit liv, men de fleste af dem blev ikke til noget”.


Det var Mark Twain der dermed udtrykte essensen af den anerkende tilgang, og netop det anerkendende er retningen i vores arbejdsmetoder, som blandt andet kan beskrives således.:

  • At man bedst motiverer andre mennesker og en selv til nytænkning og forandring, når man anerkender og værdsætter hinanden og sig selv.
  • At man har en tendens til at udvikle sig i retning af de mest lovende og positive fremtidsbilleder.
  • Ligesom kroppen kræver mad, kræver vores personlighed også næring i form af opmærksomhed, værdsættelse og feed-back. Ved at give bestemte sider af dig selv eller andre maksimal interesse, støtter du en positiv udvikling.
  • Find succeserne og det vi kan være stolte af.
  • Skab billeder af den fremtid, vi ønsker os.
  • Skab fælles billeder af en opnåelig fremtid.
  • Sæt processer i gang for at virkeliggøre fremtidsbilledet.

Vores medarbejdergruppe består primært af pædagogisk uddannet personale. Vi ved, at der er mange ikke-uddannede, som har erfaringen inden for dette område - til personale gruppen afholdes der interne og externe kurser, hvor vi har udarbejdet et udannelsesforløb, som er målrettet mod vores pædagogiske tankegang.
 
Den enkelte medarbejder er reflekterende over egen og andres pædagogiske praksis, er initiativrig, står ved egne grænser, er selvstændig og frem for alt anerkendende i deres pædagogiske praksis.
Opholdsstedets personale er rollemodeller og foregangsmænd/kvinder i mange sammenhænge. Vi viser den unge via vores opførsel, hvordan vi forventer, at man opfører sig. Vi tager ansvar, indtil den unge selv er i stand til det.

Den anerkendende tilgang handler meget om at se på det, der virker og lade sig inspirere af det.

Den anerkendende metode bygger blandt andet på to grundlæggende antagelser:

Den anerkendende tilgang fokuserer på ressourcer, værdier og drømme, hvor problemtænkningen har tilbøjelighed til at fokusere på problemer, fejl og mangler.

På rette kurs

Vettelsgade 2

7900 Nykøbing Mors

Tlf.: 9772 0718

Mobil: 2175 2135

Fax: 9772 2111

info@paarettekurs.dk

Telefontid:

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.

Fredag fra 8.30 til 14.15. På rette kurs hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo.
www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dkwww.cafe-en.dk

JoomShaper