You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

Follow your heart – but take your brain with you!

7

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

Dream it. Wish it. Do it.

51

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

What defines us is how well we rise after falling.

9

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

Those who never believe in magic will never find it.

6

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

Let your past make you better – not bitter!

38

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

Winners never quit. Quitters never win.

47

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

We have the power to choose – use it wisely!

44

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

Don´t look back – you are not going that way.

37

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

Det vi gør

Pædagogikken og personalets rolle i hverdagen.

Det er vores opfattelse, at den grundholdning, som udtrykkes gennem anerkendelse, må være selve kernen i pædagogikken.

I mødet med den unge skal der være anerkendelse, respekt og forståelse til stede.


    Den unge vælger os aktivt til og fra, og vi er til rådighed.
    Evalueringssamtaler er et must – omkring den voksnes rolle og invitationer til at modtage en spejling.

Det pædagogiske arbejde i udslusningsforløbet kan f.eks være.

 • Støtte og vejlede den unge i skole og erhvervsvalg
 • —Støtte og vejledning ifht. det sociale netværk og familien.
 • —Støtte og vejledning til økonomi styring
 • Regelmæssige og skemalagt kontakt og samtaler – herunder evaluering.
 • Samarbejde med og kontakt til skole/arbejde
 • Støtte til og vejledning i gennemførelse af praktiske opgaver i hjemmet, strukturere og prioritere disse.
 • Støtte til at gennemføre læge og tandlægebesøg, til at læse og forstå breve fra myndigheder, pengeinstitutter o lign
 • Telefonisk bagvagt i alle døgnets timer.
 • Støtte til en mere sikker identitets følelse og opnå trivsel.
 • Støtte og vejledning i forhold til at forstå diverse diagnoser.
 • Opmærksomme på eventuelle adfærdsforstyrrelser/diagnoser.

—Pædagogikken er en blanding af anerkendende og ressourcefokuserende pædagogik.

Den unge er her frivillig, og hun/han kan modtage støtten og samarbejde eller hun/han kan lukke døren når vi kommer, fordi det ikke lige passer hende/ham.

Vi vil til en hver tid holde både de kort og de lang sigtede konsekvenser op for den unge ved diverse samtaler.

Konsekvens skal her forståes i det perspektiv at den unge skal mærke konsekvensen ved at mærke effekten af sine handlinger.

Ydermere skal personalet være i stand til at kunne rumme at den unge begår fejltrin og derved opnår erfaring med at lære at håndtere tilbageslag og hel eller delvise nederlag.

Vi siger i daglig tale at personalet skal kunne tåle at se at den unge slår sig, og blot stå klar med plasteret.

Den unge skal således til enhver tid bære konsekvensen af sine valg. Vi vil dog uanset hvor dårlige deres valg har været, altid være der til at samle dem op igen.

På rette kurs

Vettelsgade 2

7900 Nykøbing Mors

Tlf.: 9772 0718

Mobil: 2175 2135

Fax: 9772 2111

info@paarettekurs.dk

Telefontid:

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.

Fredag fra 8.30 til 14.15. På rette kurs hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo.
www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dkwww.cafe-en.dk

JoomShaper