Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

Follow your heart – but take your brain with you!

7

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

Be a voice – not an echo.

17

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

Don´t look back – you are not going that way.

37

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

We have the power to choose – use it wisely!

44

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

Dream it. Wish it. Do it.

51

Winners never quit. Quitters never win.

47

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

Let your past make you better – not bitter!

38

What defines us is how well we rise after falling.

9

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

Those who never believe in magic will never find it.

6

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

Velkommen

På Vædderbo har vi forskellige tilbud til de unge, når det gælder udslusning, efterværn og støttekontakt personordninger.
 
Vi har vores egen udslusningsafdeling, som hedder På Rette Kurs.
 
Vædderbos egen udslusningsafdeling På Rette Kurs sammensætter individuelle tilbud til de unge afhængig af deres ressourcer og behov for behandling.
 

Det være sig bl.a.:

  • intern udslusning
  • øvelejlighed hvor man bor med 2-3 andre unge fra På Rette Kurs
  • støtte i egen lejlighed
  • støtte/kontaktpersonordning

På Rette Kurs er et tilbud til unge, som er på vej til en selvstændig voksentilværelse, men som fortsat har brug for, at der er nogle voksne omkring dem, som støtter og vejleder dem i hverdagen.
 
Der vil konstant være fokus på at overdrage så mange beslutninger om de unge til de unge. Vi arbejder ud fra, at disse unge skulle kunne varetage sig selv resten af livet. De har meget sjældent et veletableret netværk, som kan hjælpe, og derfor er det vigtigt, at de selv bliver i stand til at træffe gode beslutninger.
 
På Rette Kurs har et rådgivningscenter inde i Nykøbing by hvor de unge kan mødes og hvor samtaler og møder omkring den enkelte unge foregår. Herudover er der ugentlig fællesspisning hver mandag middag og torsdag aften.


49

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

På rette kurs

Vettelsgade 2

7900 Nykøbing Mors

Tlf.: 9772 0718

Mobil: 2175 2135

Fax: 9772 2111

info@paarettekurs.dk

Telefontid:

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.

Fredag fra 8.30 til 14.15. På rette kurs hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo.
www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dkwww.cafe-en.dk

JoomShaper